Dzienniczki zadaniowe y&lovers

platformy respondentów

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 RODO przekazujemy informację, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Administrator:                                                                        

Administratorem danych jest Anna Szutowicz, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Stanisława Augusta 6, m. 22A, 03-847 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Y&Lovers Anna Szutowicz (dalej: „Y&Lovers” lub „Administrator”).

 

Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

Kontakt listowny:            adres administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”

Telefoniczny:                    507 168 394

e-mail:                                 badacze@ylove.rs

 

Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych:

Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia badań, a następnie ich analizy i sporządzenia raportu. Przetwarzamy Twoje dane także w celu uregulowania wszystkich należności.

 

Przetwarzamy Twoje dane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania badania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 

Przekazywanie danych innym podmiotom:

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, w szczególności prowadzącym obsługę księgową lub informatyczną. Zapewniamy, że będą one bezpieczne.

 

Twoje prawa:

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie uniemożliwi to przeprowadzenia badania.

 

Prawo wniesienia skargi:

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem nadzorczym jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (który zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wejdzie w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych).

 

Inne informacje:

Przygotowując treść powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne. Jeżeli mimo to masz jakiekolwiek uwagi, wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami.

 

Zespół Y&Lovers

 

© 2022 Dzienniczki zadaniowe y&lovers

Theme by Anders Norén